Projekční činnost

všechny stupně projektování - od investičního záměru až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Položkový rozpočet s výkazem výměr.

Zateplení budov a rodinných domů

zateplení rodinných domů, zateplení budov – administrativních, průmyslových aj.

Kompletní instalace

silnoproudých a slaboproudých rozvodů, EZS, CCTV, ACS, dodávky a montáž osvětlení

Demontáže

bourací a vyklízecí práce, ekologická likvidace

Kompletní dodávky ZTI

rozvody vody, plynu, odpadů, topení, zařizovací předměty

Stavební práce

příčky, stěny, podhledy, malby, obklady a dlažby, podlahové krytiny